Logowanie

Konstytucja marcowa (1921)

Rozdział VII. Postanowienia przejściowe

Art.126. Niniejsza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ma moc obowiązującą z dniem jej ogłoszenia, względnie - o ile urzeczywistnienie jej poszczególnych postanowień zawisło od wydania odpowiednich ustaw - z dniem ich wejścia w życie.

Wszelkie istniejące obecnie przepisy i urządzenia prawne, niezgodne z postanowieniami Konstytucji, będą najpóźniej do roku od jej uchwalenia przedstawione ciału ustawodawczemu do uzgodnienia z nią w drodze prawodawczej.

Marszałek: Trąmpczyński

Prezydent Ministrów: Witos

Minister Spraw Wewnętrznych: Skulski

Minister Spraw Zagranicznych: E. Sapieha

Minister Spraw Wojskowych: Sosnkowski

Minister Skarbu: Steczkowski

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: M. Rataj

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: J. Raczyński

Minister Przemysłu i Handlu: S. Przanowski

Minister Kolei Żelaznych: Jasiński

Minister Poczt i Telegrafów: Stesłowicz

Minister Robót Publicznych: G. Narutowicz

Minister Pracy i Opieki Społecznej: J. Jankowski

Minister Zdrowia Publicznego: w z. Chodźko

Minister Aprowizacji: Grodziecki

Minister Sztuki i Kultury: w z. Jan Heurich

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: W. Kucharski


Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 5
  • 6
  • 4
  • 1
  • 2
  • 8
  • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.