Logowanie

Konstytucja kwietniowa (1935)

Konstytucja kwietniowa została uchwalona 23 III 1935 r. przez sanacyjną większość sejmową, z naruszeniem przepisów Konstytucji marcowej - przy nieobecności posłów opozycyjnych, bez wymaganego quorum. Podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej 23 IV 1935 r.

Władza została przeniesiona z Sejmu na prezydenta. Prezydent odpowiadał za losy państwa jedynie "Wobec Boga i historii".

Prezydent mógł korzystać z uprawnień osobistych (prerogatyw) oraz wydawać dekrety w okresie, gdy Sejm był rozwiązany, a także podczas jego kadencji. Prezydent mógł również wskazać kandydata na swojego następcę, rozwiązać Sejm i Senat przed upływem kadencji.

Konstytucja kwietniowa wzmocniła rolę rządu uniezależniając go od Sejmu. Sejm natomiast zatwierdzał uchwały Senatu, współdecydował o odpowiedzialności rządu i wnosił poprawki do projektów ustaw. W przypadku wakatu na urzędzie prezydenta zastępował go marszałek Senatu.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 4
  • 5
  • 5
  • 5
  • 9
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.