Logowanie

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została uchwalona 17 września 1787 roku, następnie ratyfikowana w 13 stanach. W życie weszła dwa lata później - 4 marca 1789 roku.

Głównym celem konstytucji była centralizacja władzy uwzględniająca prawa wszystkich stanów i dająca im swobodę w ich sprawach wewnętrznych. Zaproponowała jednakową liczbę reprezentantów w Senacie dla każdego stanu oraz proporcjonalną do liczby ludności danego stanu liczbę przedstawicieli w Izbie Reprezentantów

Konstytucja ta wciąż obowiązuje w Stanach Zjednoczonych służąc potrzebom ponad 300 milionów Amerykanów.

Konstytucja USA jest pierwszą ustawą zasadniczą świata. Jest ona elastyczna - władze federalne mogą ją same interpretować oraz sztywna - prawie niemożliwa do zmiany (potrzeba 2/3 głosów obu izb parlamentu, następnie 3/4 stanów musi zaakceptować zmiany w ustalonym czasie).

W 1791 roku, w obawie przed nadinterpretacją władz federalnych, wprowadzono Kartę Praw stanowiącą 10 poprawek chroniąca każdego obywatela USA przed władzą rządu federalnego.

W latach 20. XX wieku rozpoczął się proces inkorporacji federalnej Karty Praw na grunt stanowy. Dzięki temu Federalna Karta Praw chroni również przed rządami stanowymi.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 5
  • 7
  • 3
  • 7
  • 4
  • 6
  • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.