Logowanie

Konstytucja marcowa (1921)

Konstytucja marcowa została uchwalona 17 III 1921 r. przez Sejm Ustawodawczy większością 12 głosów. Miała charakter burżuazyjno-demokratyczny, ustalała republikańską formę państwa i deklarowała zwierzchność narodu.

Założenia Konstytucji marcowej zachowały trójpodział władzy:

 • Sejm i Senat
 • Prezydent RP
 • niezawisłe sądy
  • Wprowadzały ustrój z przewagą władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Zarówno prezydent, jak i rząd, podporządkowani zostali Sejmowi i Senatowi. Prezydenta wybierano na 7 lat przez Zgromadzenie Narodowe. Stał on na czele władzy wykonawczej nie posiadając jednak prawa weta w stosunku do ustaw, nie wchodził również w skład Rady Ministrów, działania rządu nie podlegały jego kompetencjom.

   Sejm i Senat wybierano na podstawie pięcioprzymiotnikowej ordynacji wyborczej. Ich kadencja trwała 5 lat. Konstytucja marcowała zapewniała swobodę zachowania praw językowych i kulturowych mniejszościom narodowym. Gwarantowała podstawowe prawa swobody obywatelskiej oraz wprowadzała obowiązek powszechnego i bezpłatnego nauczania w zakresie szkoły podstawowej. W 1935 Konstytucja marcowa została zastąpiona nową Konstytucją kwietniową.

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 7
 • 5
 • 3
 • 9
 • 9
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.