Logowanie

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku. Opiera się na republikańskiej formie rządu, jednolitości państwa, zwierzchnictwie narodu, zasadzie demokratycznego państwa (...)

 • Konstytucja 3 Maja, 1791

  Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Została skonstruowana w celu naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego (...)

 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została uchwalona 17 września 1787 roku, następnie ratyfikowana w 13 stanach. W życie weszła dwa lata później - 4 marca 1789 roku. Głównym celem konstytucji (...)

 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

  Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej została uchwalona 22 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i przekształcona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję (...)

 • Konstytucja marcowa (1921)

  Konstytucja marcowa została uchwalona 17 III 1921 r. przez Sejm Ustawodawczy większością 12 głosów. Miała charakter burżuazyjno-demokratyczny, ustalała republikańską formę państwa i deklarowała (...)

 • Konstytucja kwietniowa (1935)

  Konstytucja kwietniowa została uchwalona 23 III 1935 r. przez sanacyjną większość sejmową, z naruszeniem przepisów Konstytucji marcowej - przy nieobecności posłów opozycyjnych, bez wymaganego (...)

 • Konstytucja Królestwa Polskiego

  Konstytucja Królestwa Polskiego 1815 r., podpisana 27 listopada 1815 r. przez cara Aleksandra I, nadana Królestwu Polskiemu 24 grudnia 1815 r. Opierała się przede wszystkim na zasadach prawnych opracowanych (...)

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 5
 • 7
 • 3
 • 7
 • 4
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.