Logowanie

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-01-30 sygn. K 11/90

Strona 1 z 14
2 Orzeczenie z dnia 30 stycznia 1991 r. (K. 11 /90)

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Przewodniczący: Sędziowie TK: wiceprezes TK Leonard Łukaszuk Czesław Bakalarski (sprawozdawca) Tomasz Dybowski Kazimierz Działocha Antoni Filcek Henryk Groszyk Wojciech Łączkowski (sprawozdawca) Maria Łabor-Soroka Remigiusz Orzechowski Mieczysław Tyczka Janina Zakrzewska Andrzej Zoll Ewa Popławska-Kośla

Protokolant:

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 1991 r. na rozprawie sprawy z wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej i Prokuratora Generalnego, o orzeczenie, że: a) Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91 oraz Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, określająca zasady współdziałania z Kościołami i Związkami Wyznaniowymi poza Kościołem Rzymsko-Katolickim - w całości są sprzeczne z art. 2 ustawy z dnia 15 VII 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160 ze zm.), b) Instrukcja MEN z 3 VIII 1990 r. w całości jest sprzeczna z art. 18 ust. 3 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29, poz. 154), c) obie wyżej wymienione Instrukcje z uwagi na zarzuty sformułowane pod lit. a) i b) naruszają art. 1 i 3 Konstytucji, d) obie instrukcje pozostają w sprzeczności z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w związku z art. 67 ust. 2 Konstytucji, e) punkty 1 obu wymienionych wyżej Instrukcji są sprzeczne z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155), przez co naruszają art. 82 ust. 1 Konstytucji, f) punkty 1 obu Instrukcji naruszają także art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a przez to także art. 1 i 3 Konstytucji, g) punkt 4 Instrukcji z dnia 3 sierpnia 1990 r. i pkt 5 Instrukcji z dnia 24 sierpnia 1990 r. naruszają art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a przez to także art. 1 i 3 Konstytucji, h) punkt 4 instrukcji z dnia 3 sierpnia 1990 r. i punkt 7 Instrukcji z dnia 24 sierpnia 1990 r. naruszają art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 ze zm.), a tym samym art. 1 i 3 Konstytucji, i) fakt wydania obu zaskarżonych Instrukcji w sferze wymagającej regulacji ustawowej narusza art. 82 ust. 2 Konstytucji, orzeka:


1) Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91 oraz Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 1990 r. dot. powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, określająca zasady współdziałania z Kościołami i Związkami Wyznaniowymi poza Kościołem Rzymsko-Katolickim nie są niezgodne z art. 2 ustawy z dnia 15 VII 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160 ze zm.),

2) Instrukcja MEN z dnia 3 sierpnia 1990 r. jest zgodna z art. 18 ust. 3 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.),

3) obie wymienione wyżej Instrukcje MEN są zgodne z art. 1, 3 i 67 ust. 2 i art. 82 ust. 2 Konstytucji RP, a także z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155 ze zm.),

4) punkty 1 cytowanych Instrukcji MEN są zgodne z art. 2 pkt 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155 ze zm.) oraz z art. 1, 3 i 82 ust. 1 Konstytucji RP,

5) punkt 4 Instrukcji MEN z dnia 3 sierpnia 1990 r. i pkt 5 Instrukcji MEN z dnia 24 sierpnia 1990 r. są zgodne z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 V 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz z art. 1 i 3 Konstytucji RP,

6) punkt 4 Instrukcji z dnia 3 sierpnia 1990 r. i pkt 7 Instrukcji z dnia 24 sierpnia 1990 r. nie są niezgodne z art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 ze zm.) oraz są zgodne z art. 1 i 3 Konstytucji RP. UZASADNIENIE I. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z dwoma wnioskami:

1) z dnia 16 sierpnia o stwierdzenie, że: - Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91 w całości pozostaje w sprzeczności z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160 ze zm.) i art. 18 i 19 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

< >
pobierz plik

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 0
  • 7
  • 5
  • 6
  • 7
  • osób

Współpracują z nami

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.